ערכים טכנו הילכתיים – בשר מתורבת

רקע

בשר מתורבת – Cultured meat, הוא בשר המיוצר בתנאי מעבדה, בתהליך של ריבוי תאים על מנת להחליף את צריכת הבשר מן החי. ראשיתו של תהליך הייצור של בשר סינתטי בליקוט תאי גזע, תאים בוסריים ולא ממוינים, הנלקחים מן החי, אותם מרבים בתנאי מעבדה על מצע המאפשר את התפתחותם לרקמת שריר. רקמות אלו הן למעשה בשרה של החיה, ממנו ניתן להכין מזון.

המצב היום

נכון לשנת 2020, קיימים בעולם מיזמים שונים ליצירת תרביות מתאי גזע של בשר, עופות ודגים. מדיווחים שונים בתקשורת ניתן לראות כי המרוץ הכלכלי והמדעי בתחום בעיצומו.

השאלות ההלכתיות

ניתן לחלק את הדיון ההלכתי על מעמדו של הבשר המתורבת לשלושה חלקים.

השאלה הראשונה היא שאלת הזהות בין בשר מתורבת לבשר מסורתי מבחינה הלכתית. כלומר, האם בשר מתורבת נחשב ל'בשר' לכל דבר ועניין, משום שיסודו בתהליך 'טבעי' המלווה בהתערבות אנושית, ומשום שמבחינת החומר הוא זהה לבשר רגיל, או שמא הבשר המתורבת אינו נחשב 'בשר' אלא יצירה חדשה, עליה לא חלים שלל הדינים החלים על בשר לפי ההלכה, זאת משום שיצירתו מבוססת על תאי הגזע, שניתן לומר שאינם נחשבים כבשר, אלא כחומר עם פונטנציאל הולדה – בלשונם של חכמים 'מיא בעלמא'.

גם בין הפוסקים הסוברים כי בשר מתאי גזע הוא יצירה חדשה, יש הסבורים שכיוון שהבשר המתורבת דומה לבשר המסורתי, מעמדו לעניין איסורי בשר וחלב הוא כשל בשר המסורתי. לעומתם, פוסקים אחרים ידבקו בגישה הרואה בבשר המתורבת חומר השונה מהבשר המסורתי לכל דבר ועניין, ולכן לשיטתם הוא יהיה פרווה, ככל מאכל שאינו בשר או חלב.

לפוסקים הרואים בתאי גזע בשר במובן ההלכתי, מתחייבת עמדה הלכתית שתדרוש כי תהליך ההתרבות של תאי הגזע והפיכתם לרקמה ולבשר יעמוד גם הוא בתנאי כשרות. ראשית, יש 'לאסוף' את תאי הגזע דווקא מבהמות כשרות ובמצב בו מותר יהיה לאוכלן. כמו כן, המצע עליו מתרבים התאים צריך להיות אף הוא ממקורות כשרים דווקא. אולם, לסוברים כי תאי גזע אינם נחשבים לבשר, אלא לחומר הולדה בלבד, תהליך ייצור הבשר יכול על פניו להיעשות גם ממקורות שאינם כשרים, כי אין קשר בין מקור ה'בשר' לבין החומר עצמו.

האם ניתן יהיה ליצור בשר מתורבת של דברים שנאסרו באיסורי אכילה, האם בשר מתורבת יחשב כ 'פרווה' ?

גם הפוסקים הסוברים כי בשר מתאי גזע הוא יצירה חדשה, סבורים כי בשר זה בשל היותו דומה לבשר המסורתי מעמדו לעניין איסורי בשר וחלב הוא כשל בשר המסורתי.